Açılış sayfası
Sık Kullananlara Ekle
 
HABERLER


 
PİYASA BİLGİLERİ


 
HAVA DURUMU

İSTANBUL

ADANA


 
ARAMAWeb'te Türkçe


 
TARİHTE BUGÜN


 
  Zaman Gazetesi - brahim Kbrzl

 

ZAMAN GAZETES

BRAHM KIBRIZLI

26.12.2005  PAZARTES

Adil gelir dalm bir baka bahara

 

 

Ekonomi yönetimlerini en çok zorlayan uygulamalarn ilk srasnda, büyüme ile gelir dalm arasndaki ilikinin kurulmas geliyor.

 

Ancak, bu ilikinin kurulmasnda ekonomik tercihlerden çok i bandaki siyasi otoritenin siyasal tercihleri baskn rol üstleniyor.

Siyasi otoritenin sosyal demokrat olmas halinde gelir dalm, tersi durumunda ise büyüme arlkl politika uygulamalar ekonomi yönetimine yön veren tercihler oluyor. Dolaysyla biri dierine göre öncelikli tutuluyor. in esas büyüme ile gelir dalm arasndaki ilikinin dengeli kurulmas. Çünkü kurulamamas halinde sorun iktisadi olmaktan çkarak siyasi ve sosyal bir boyut kazanyor. Dier taraftan üst üste yaanan iki ekonomik krizin almas için bu sonuca katlanlmas kaçnlmaz bulunabilir. Hatta, krizlerden sonra ekonominin toparlanarak aralksz büyüme performans yakalamas ve bu olumlu trendin önümüzdeki dönemlerde de ayn temposunu koruma eilimi bu topyekün özverinin neticesinde saland tezi ile güçlendirilebilir. Gayri Safi Yurtiçi Hasla (GSYH/1987 =100) parasal ve oransal (%) art rakamlar da bu tezi hiç tereddütsüz destekliyor.

 

Milyar YTL % Art

2000

118.789,1 -

2001

109.885,3 - 7,5

2002

118.612,3 7,9

2003

125.485,2 5,8

2004

136.692,6 8,9

2005 (Tah.)

144.894,1 6,0

2006 (Pr.)

152.138,9 5,0

(Kaynak: Hazine Müstearl)

2000 Aralk ve 2001 ubat krizleri sonrasnda gözlenen üretimde verimlilik artnn ekonomik büyümeyi tetikledii, buna karlk bu büyümenin çalanlarn ve isizlerin ücret ve sosyal konumlarn iyiletirmeye yansmann gerisinde kald gözleniyor. Bu yaklam dorulamak için gelir dalmndaki dengesizlii en doru veren gösterge olan Gini katsaysna baklmas gerekiyor. Çünkü Gini katsaysnn, sfr deerinden uzaklamas gelir dalmndaki adaletsizliin arttn, sfra yaklamas ise azaldn ortaya koyuyor.

 

Reel ücret

% Art

Verimlilik

% Art

sizlik (%)

2000

110,2

1,6

114,5

8,8

-

2001

94,6

-14,2

113,1

-1,2

8,4

2002

87,8

- 7,2

124,6

10,2

10,3

2003

82,3

- 6,3

133,8

7,4

10,5

2004

83,4

1,3

144,8

8,2

10,3

2005

83,8

0,5

150,9

4,2

10,1

(Kaynak: Hazine Müstearl/2005 Ocak-Temmuz)

2000 Aralk ve 2001 ubat krizleri sonrasnda gözlenen üretimde verimlilik artnn ekonomik büyümeyi tetikledii, buna karlk bu büyümenin çalanlarn ve isizlerin ücret ve sosyal konumlarn iyiletirmeye yansmann gerisinde kald gözleniyor. Bu yaklam dorulamak için gelir dalmndaki dengesizlii en doru veren gösterge olan Gini katsaysna baklmas gerekiyor. Çünkü Gini katsaysnn, sfr deerinden uzaklamas gelir dalmndaki adaletsizliin arttn, sfra yaklamas ise azaldn ortaya koyuyor.

 

Gini katsays (%)

En düük % 20

En yüksek % 20

ABD

40,8

5,4

45,8

Japonya

24,9

7,7

35,7

Almanya

28,3

8,5

36,9

talya

36,0

6,5

42,0

Polonya

31,6

7,3

42,5

Portekiz

38,5

5,8

45,9

Yunanistan

35,4

7,1

43,6

Türkiye

42,0

5,3

50,1

(Kaynak: DE, Türkiye statistik Yll 2004)

Türkiye'nin Gini katsaysnn dier ülkelerle karlatrmas, Türkiye'deki gelir dalmnn ne derecede bozuk olduunu kantlama bakmndan net bilgi veriyor...

Enflasyon düüyor. Ekonomi büyüyor. Bunlar kukusuz çok olumlu gelimeler. Ancak, bu iyilemelerin sonuçlarnn topluma yansmad da bir gerçek. Zaten, skntnn kayna da burada yatyor. Bu skntya, kamunun harcama ve vergi toplama politikasndaki olumsuz deiimin yol açt artk kabul edilmeli. Çözümü ise kamu harcamalar içerisindeki sosyal nitelikli harcamalarn paynn yükseltilmesi ve toplam vergi gelirleri içindeki harcamalar üzerinden alnan vergilerin paynn düürülmesine bal.

 

22.12.2005


e-posta adresi:i.kibrizli@zaman.com.tr

Eklenme Tarihi : 07 Nisan 2008 15:34
Okunma : 2514
 
  yazilar
Zaman Gazetesi - brahim Kbrzl (uan Bakmaktasnz)
Dnya Gazetesi - 02/01/2006
 
Kullanıcı Girişi

Kullanıcı ¦
Şifre ¦
Üye Ol
Şifremi Unuttum


 
VERGİMİ NASIL ÖDERİM

A-Yetkili Bankalar Aracılığı İle ...

B-İnternet Yoluyla Bankalar Aracılığı İle ...

C-Vergi Dairelerini Kullanarak Vezne Araılığlyla...

Çek ?le ...

İnternet Ortamında Beyanname Verme

Kağıt Ortamında Beyanname Verme

Vadesi Gelmiş Borçların Ödenmesi

Bağlı Bulunduğun Vergi Dairesi Dışında Bir Başka Vergi Dairesine Ödeme Yapabilme Durumu

İl Dışında Ödeme Yapabilme Durumu

Vergi Türlerine Göre Beyan ve Ödeme Süreleri

Vergi Ödenebilecek Anlaşmalı Bankalar

Bankalara Ödenebilen Vergiler


 
GAZETELER